Les alenades cal·ligràfiques de Dídac Pintor


Por

Les imatges cal·ligràfiques que es presenten en aquest article corresponen a un recull més ampli de treballs cal·ligràfics que duc fent fa uns anys. En el fons, la qüestió que hi batega és la de com representar les identitats jueves, des de la memòria i la tradició fins al present, amb una obra artística visual mitjançant la lletra i el text. El títol Odradek fa referència al conte curt de Kafka “Preocupacions d’un pare de família”, en el qual m’inspiro per tal de seguir la forma circular amb filaments de lletres i de text, com si es tractés de fòssils amb una respiració renovada. Cada traç és un respiració, una alenada que en precipita l’existència. — Dídac Pintor

Alefat II

Alefat III

Triple Odradek

Pirke Avot 1:9. Hu meraba…Examine the witnesses…

Pirke Avot 1:14. Hu haia…He used to say…

Pirke Avot 1:10. Ehov et hamelakha…Love work…

Pirke Avot 3:9. Col xirat…All those whose fear…

Pirke Avot 1:18. Civilisation is preserved by three things…


Dídac Pintor, nascut a Barcelona el 1965, ha cursat Estudis d’Art a l’Escola Eina de Barcelona i a la Kunstakademie Düsseldorf. Ha realitzat exposicions individuals i col·lectives a Catalunya i Alemanya. La seva darrera exposició, “Els pares parlen”, de dibuixos cal·ligràfics, va tenir lloc el 2019 a la llibreria El Call de Barcelona.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *